Langue English Język Polski

Promieniowanie słoneczne - pomiar

moduł w puszce elektrycznej wklejona dioda - tył przepust przez dach (rurka) widok od góry Pomiar promieniowania słonecznego oparłem o diodę CLD240E oraz układ DS2438. Zastosowałem w tym celu gotowy moduł z Hobby-Boards 1-wire solar detector (fot po prawej). Zamontowana w nim dioda musi być oczywiście wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Z tego względu nie polecam kupować wersji z czujnikiem wilgotności. Jeśli jednak już się zdecydujemy na taki zestaw to czujnik wilgotności (wraz z całą płytką) należy zamontować w cieniu, a diodę pomiarową wylutować z płytki i połączyć za pomocą przewodu. Dzięki temu da się pogodzić instalację czujnika wilgotności w cieniu i montaż diody w miejscu nasłonecznionym.

Zdjęcia pokazują zastosowany przeze mnie sposób montażu. Jako przepust zastosowałem rurkę miedzianą (od wody) Φ15 mm. Samo przejście przez dach zabezpieczyłem jakimś mazidłem. Dioda jest wklejona w korek plastikowy (taki jaki udało mi się znaleźć w domu). Z uwagi na panujące warunki na strychu płytka oraz dolna część korka z diodą zostały popsikane lakierem zabezpieczającym (do płytek drukowanych "Plastic").
wklejona dioda - przód przepust przez dach (rurka) widok od dołu Dane odczytujemy komendą:
owread 26.nr_czujnika/vis
Następnie dokonujemy obliczeń (dodatkowo zabezpieczamy się na wypadek pojawienia się ujemnego wyniku):

solar_rad=`echo "x=($in / 390 ) * 1730463 ;y=0 ;if(x>0)y=x ;y" |\
  bc -l |awk '{printf "%.1f\n", $1}'`

in - napięcie odczytane z czujnika,
solar_rad - wynik w W/m2.
390 - wartość opornika połączonego z diodą. Dla modułów z Hobby-Boards jest to 390 Ω
1730463 - wartość ustalona doświadczalnie - znalazłem tutaj

Z tego również wynika, że maksymalny poziom możliwego do zmierzenia promieniowania wynosi 1024 (10-bit) * 0,2441 = 0,25V / 390 * 1730463 = 1109 W/m2.

Na koniec malujemy wykres:Domowa stacja meteo
icon IPv4 Automatyka domowa www.tomkii.net/tech/pomiary/ - co, jak i czym mierzyć.
Moje forum o stacjach pogodowych forum.tomkii.net/forum-5.html

Kontakt e-mail: Napisz@Tomkii.net
Ostatnia modyfikacja: 2011-07-05